Gemer - Zádielská tiesňava - Pohľad do tiesňavy z bočných skalných útesov