Gemer - Krásna Hôrka (Krásnohorské Podhradie) - Mauzoléum Andrássyovcov - Sarkofágy grófa Dionýza Andrássyho a jeho manželky Františky