Gemer

   Turistické cíle | Města a obce | Mapy | Mapa | Výlety do okolí  
Slovenské jeskyně | Webkamery | Ubytování a služby


    Od pramene Hronu na severu k výběžkům Cerové vrchoviny na jihu, od Sorošky na východě k oždianským serpentinám na západě - těmito hraničními body můžeme přibližně vyčlenit geografické území Gemeru, který ve spojení s Malohontem do župy Gemersko-malohontské představuje jednu z nejstarších a nejvýznamnějších kulturních oblastí Slovenska.
    Gemer sousedí s národními parky Slovenský ráj a Muránská planina, na jihu se rozprostírá chráněná krajinná oblast Slovenský kras. Je to kraj hor, hustých lesů, dravých bystřin a strmých horských luk, ale také vlídných pahorkatin a úrodných polí s neodmyslitelnými lány slunečnic, modrými hladinami jezer a rybníků a klikatými toky řek. Především ale kraj dolin, v nichž neutichající práce našich předků vytvářela po tisíciletí civilizaci zhmotněnou do kulturních památek a dodnes živého folklóru. Kraj starobylých kostelů, panských sídel a statkářských kurií, ale i zachovalé lidové architektury - na severu dřevěné, srubové, na jihu zděné, s typickým bílým sloupořadím podepírajícím zastřešenou, otevřenou část domu, pod níž se v žáru zralého léta suší girlandy červené papriky a trsy zlatožluté kukuřice.
    Gemer má bohaté dějiny spojené se silnými šlechtickými rody Bebekovců, Andrássyovců a později Coburgovců. Zdejší obyvatelstvo, složené převážně ze Slováků a Maďarů, bylo vystaveno pustošivým nájezdům Turků, kteří ovládali toto území více než 150 let a to v 16. a 17. století.
    Nikdy zde nebyla veliká města. Byla tu jen městečka založená na místě prastarých hornických osad s trhovými náměstími, s prosperujícím obchodem a školstvím. Latinské školy a gymnázia v Rožňavě, Revúcej, Dobšinej, Jelšavě, Štítniku, Kameňanech, Gemeru, Rimavské Sobotě, Ožďanech, Hrachově vychovaly desítky významných osobností evropské vědy, umění a kultury.
    Prosperitu území odjakživa zabezpečovalo rozvinuté hornictví a hutnictví. Bohatá naleziště drahých a užitkových kovů ve vrších Spišsko-gemerského rudohoří a jejich následné zpracovávání na dlouhá století vtlačily ráz tomuto regionu. Vzácným produktem průmyslové konjunktury území ve středověku jsou nástěnné malby italské provenience zachovalé v románských a gotických venkovských kostelech, zobrazující biblické výjevy, podobenství, starozákonné a staro-uherské legendy. Z nich nejvýznamnější jsou malířské cykly na stěnách kostelů ve Štítniku, Plešivci, Koceľovcích, Ochtiné, Chyžném, Šiveticích, Rákoši, Rimavské Bani, Rimavském Brezově, Kraskově a Kyjaticích. V každém z těchto katolických a evangelických kostelů se zachovala překrásná, umělecky hodnotná řezbářská díla - renesanční a barokové oltáře, kazatelny, křtitelnice a varhany s množstvím soch a obrazů. Unikátním dokladem místní lidové tvořivosti jsou kostelní lavice, empory a stropy s pestrou malovanou ornamentikou.
    Unikátními památkami železářské výroby v 19. století jsou tři zachovalé vysoké pece v Nižné Slané, Vlachově a v Sirku-Červeňanech. V mnohých obcích dodnes přežívají tradiční řemesla - výroba šindelů, tkaní koberců, zvonařství, výroba krajek a hrnčířství.
    Nesmírným bohatstvím území je zdejší příroda a její projevy ve formě jedinečných fenoménů - krasových a ledových jeskyní v podzemí tří národních parků: Slovenského raja, Slovenského krasu a Muránské planiny. Z nich Dobšinská ľadová jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa jsou světovými unikáty. Dalším je stalagmit v Krásnohorské jaskyni vysoký 32,6 m v Slovenském krase, který je naší jedinou biosférickou rezervací evidovanou v seznamu UNESCO.
    Byly doby, kdy se o Gemeru mluvilo jako o Stella Hungariae. Se zrušením župního zřízení a zánikem báňského podnikání vybledl i lesk této hvězdy. Dnes je Gemer známý především jako ráj turismu. V létě jsou hlavními atrakcemi hojně navštěvované památky: středověký hrad Krásná Hôrka se secesním mauzoleem Andrassyovců v podhradí, lovecké panské sídlo s parkem v Betliari, zřícenina hradu Muráň, historická centra Rožňavy a Rimavské Soboty a umělé vodní plochy na Dedinkách, v Tornali a Teplém Vrchu. V zimě je to hlavně lyžování na svazích Radzimu a v Slovenském ráji. Všude tam na vás čeká nenarušená příroda a zajímavé zážitky.


     
Toto je moje stránka věnovaná Gemeru,
kterou Vás zároveň zvu na návštěvu tohoto krásného koutu Slovenska.
Vítejte.
Rudolf Kukura

    Autoři | Pravidla a ceník | Webmaster    
Předpověď počasí | Orientační ceny na Slovensku

Spiš | Gemer | Liptov | Horehroní | Slovenský ráj | Vysoké Tatry | Nízké Tatry | Belianské Tatry
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy

Všechny práva na reprodukci a ukládání do databází, šíření elektronickou cestou jsou podmíněné písemným souhlasem autorů ©.
Stránky si můžete vytisknout pro svou osobní potřebu, nesmíte je však žádným způsobem kopírovat.